Lidmaatschap

Meer weten over ons lidmaatschap? Op deze pagina vertellen we er meer over.

Hoe word ik lid?

Om lid te worden dien je de volgende stappen te volgen:

  1. Neem contact op met info@svdeheerhugowaard.nl.
  2. Je ontvangt een uitnodiging met een datum om je te melden bij onze balie.
  3. Bij onze balie ontvang je een inschrijfformulier.
  4. Hierop staat precies wat je moet invullen en moet inleveren bij ons (o.a. VOG en pasfoto’s)
  5. Om lid te worden moet je eerst een half jaar aspirantlid zijn en een verplichte cursus volgen
  6. Na een aantal gesprekken met de ballotagecommissie en de uitslag van de cursus wordt beslist of je lid mag worden
  7. Wij volgen de procedures van de KNSA en de Circulaire van Justitie. Wij doen NIET mee met de “Huygenpas”.

Kosten van lidmaatschap

Contributie per jaar

Soort lidmaatschap SV de Heerhugowaard KNSA
Hoofdlid € 225,00* € 42,50
Jeugdlid (12 tot 18 jaar) € 95,00* € 42,50
 KNSA €43,- + inschrijfgeld KNSA
Luchtschutter €155,-
Inschrijfgeld SV de Heerhugowaard KNSA
Hoofdlid € 25,00 € 25,00
Jeugdlid (12 tot 18 jaar) gratis gratis
lid andere vereniging €25,00 nvt
Luchtschutter €5,-
Borg vrijwilligerswerk SV de Heerhugowaard
iedereen €50

*Waarvan 50 euro vrijwilligers bijdrage, die het daaropvolgende jaar in mindering wordt gebracht bij deelname aan klusdagen of het draaien van baliediensten.

Het lidmaatschap is alleen geldig indien aan alle verplichtingen is voldaan.

Opzeggen lidmaatschap dient minimaal 2 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar, schriftelijk via de mail. Dit in verband met aanvraag KNSA pas en kosten die hieraan verbonden zijn.